Anpassade förhållningsregler och prioriterad testning vid covid-19

Anpassade förhållningsregler och prioriterad testning vid covid-19
För att minska frånvaron av personal i många verksamheter när spridningen av covid-19 är mycket hög ändras nu förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk. Folkhälsomyndigheten uppdaterar också de nationella rekommendationerna för regionernas prioritering av testning.
Läs mer om de nya förhållningsreglerna och den prioriterade testningen via denna länk