Är du utvald? – Medborgarundersökningen från SCB

Är du utvald? – Medborgarundersökningen från SCB
Nu är det dags för medborgarundersökningen från SCB – Statistiska centralbyrån. Enkäten skickas till slumpmässigt utvalda invånare som får möjlighet att tycka till om hur det är att leva i vår kommun. Resultatet ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och blir en värdefull vägledning för kommunens arbete.

I år ingår dessutom några frågor relaterade till coronapandemin.

Undersökningsperioden pågår till den 3 november och resultaten levereras i december