Årskurs 9, utställning på biblioteket 23/4-4/5

Årskurs 9, utställning på biblioteket 23/4-4/5

Årskurs 9 på Klockarbergsskolan i Skinnskatteberg har under läsåret arbetat med att skapa dockor i textilslöjden. Tanken med projektet började när deras lärare Arancha Blockhammar planerade hur textilslöjden kunde vara kopplad till niornas stundande Polenresa. Vid krigssituationer är det vanligt att man inte får med sig så mycket i packningen och en docka kan betyda väldigt mycket för ett barn på flykt.

Att de har fått skapa dockor har gestaltat elevernas arbete med Förintelsen och hur en liten leksak kan göra allt tråkigt som händer lite mindre jobbigt. Genom ett samarbete med svenskämnet har resultatet blivit en utställning där ni får se elevernas textilslöjdsalster kombineras med en berättelse.

Utställningen visas på Skinnskattebergs bibliotek 23 april till och med 4 maj.

För mer information om utställningen och arbetet inför kontakta textillärare Arancha Blockhammar via e-post arancha.blockhammar@skinnskatteberg.se

Docka_ utställning niorna