Avveckling av kopparnätet

Avveckling av kopparnätet

Den traditionella telefonin via kopparledningar avvecklas i hela landet. Telia som äger stora delar av det svenska fasta nätet går istället över till mer moderna alternativ som fiber eller mobil teknik.

Enligt Telias information kommer de delar av det befintliga kopparnätet, som fortfarande är i bruk, att stängas den 30 september 2025. Detta innebär att de som fortfarande använder kopparnätet för telefoni och bredband kommer behöva byta till alternativa lösningar.

Telia uppmanar berörda invånare i Skinnskatteberg att i god tid identifiera och ersätta eventuella tjänster som är beroende av kopparnätet.

För ytterligare information rekommenderar vi er att besöka Telias webbplats på www.telia.se/framtidensnat. För specifika frågor och för att få hjälp med övergången kan ni kontakta Telias särskilda kundtjänster för privatpersoner, 020-55 11 69 och företag, 020-30 50 50.

Telekomguiden finns även tillgänglig för att ge information om olika leverantörer för bredband och telefoni. Ni kan nå dem på 020-24 30 00 eller besöka deras webbplats www.telekomguiden.se