Belysningen i Riddarhyttan påverkad.

Belysningen i Riddarhyttan påverkad.
Vi vill informera om den mörka belysningen längs rv.68 från Källfallet in mot Riddarhyttan. Tyvärr har en ledning gått av, vilket har orsakat att gatlyktorna inte fungerar som de ska.
Vattenfall arbetar för närvarande på att åtgärda felet, men det kräver att de inväntar en ny ledning. Dessutom behöver de samarbeta med Trafikverket för att utföra arbetet på ett säkert sätt från vägen.
Arbetet förväntas vara klart under andra halvan av januari. Under tiden berörs cirka 10-15 gatlyktor av detta fel. Vi ber om er förståelse och tålamod medan arbetet pågår