Bergslagsvägen – Intermittent arbete

Det kommer att pågå en geoteknisk markundersökning på Bergslagsvägen under torsdagen 11/4 som en förundersökning
för kommunens framtida omläggningsarbete. Arbetet kommer att påverka ett körfält punktvis i samband med det intermittenta arbetet.
Vi ber trafikanter som passerar arbetsområdet att ta hänsyn till personalen som utför sitt arbete och att hålla hastigheten.
Vi vill att alla ska kunna komma hem säkert.

Har ni vidare frågor kring arbete hänvisas dessa till va-arbeten@skinnskatteberg.se