Besöksförbud på kommunens verksamhet inom äldreomsorg och LSS!

Besöksförbud på kommunens verksamhet inom äldreomsorg och LSS!

För att förhindra risken för smitta av coronaviruset (covid-19) tillåter vi tills vidare inte besök på boendeformerna inom äldreomsorgen och verksamheten LSS.

Besök kan i vissa fall tillåtas efter överenskommelse med enhetens enhetschef eller ansvarig sjuksköterska, exempelvis om det handlar om besök vid livets slutskede. Det får då inte finnas någon misstanke om smitta. Besöksförbudet gäller tills vidare från och med torsdagen den 12 mars 2020.

För mer information gällande viruset och hur du bör gå till väga om du misstänker smitta, besök 1177.se eller folkhalsomyndigheten.se.

Että Koronaviirus (covid-19) ei leviä niin kaikki vierailu on kieletty vanhojen kodissa sekä LSS:n toiminassa.
Käynti jossakin tapauksissa on sallittu osaston johtajan tai sairaanhojtajan luvalla.
Vierailukielto on voimassa torstaina 12 maaliskuun alkaen.

För mer information angående coronaviruset.