Besöksrutiner gällande besök hos våra äldre, start 23 december

Besöksrutiner gällande besök hos våra äldre, start 23 december

Besöksrutin – Rutin gällande besök hos våra äldre. Vårt tillfälliga besöksförbud upphör att gälla 2020-12-23. Denna rutin gäller från och med 2020-12-23.

I kommunen finns plexiglas som kan möjliggöra trygga och säkra besök för dig hos din närstående nu under rådande pandemi. Ni kan träffas för en pratstund. Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens lagar, riktlinjer och rekommendationer för att förhindra smitta i våra boenden.

Det är därför av största vikt att även du som kommer på besök gör detsamma. Var god se Krisinformation gällande Nya skärpta nationella råd. Du tar eget ansvar i att hålla avstånd och får inte under några omständigheter gå över till din anhöriges/ närståendes sida om väggen. Om du behöver hjälp med din anhörige var god kontakta/ring avdelning.

Antalet besökare per tillfälle max 2 personer i max 1 timme. Plats kommer vara märkt med var du ska sitta. OBS: Besöken sker inomhus.

När ni är färdiga med besöket så påkallas personal se nummer nedan. Besök bokas med respektive avdelning.

Hemgården:
Granen 0222-51 55 35
Furan 0222-51 55 36
Viljan 0222-51 55 49

Klockarbergsgården:
Avd:1 0222-51 55 58
Avd:2 0222-51 55 62

Läs mer här!