Bevattningsförbud from 2019-06-01 och gäller tillsvidare.

Bevattningsförbud from 2019-06-01 och gäller tillsvidare.

De senaste årens torra somrar och nederbördsfattiga vintrar har gjort att grundvattennivån i våra vattenmagasin är låga i hela Skinnskattebergs kommun. Vattennivåerna i våra grundvattentäkter sjunker, vi uppmanar till försiktighet med dricksvattenkonsumtionen. Skinnskattebergs kommun kommer att ha bevattningsförbud under 2019 from 2019-06-01 och gäller tillsvidare.

Det råder bevattningsförbud i flera kommuner i Sverige än i Skinnskattebergs kommun, men vad innebär det egentligen? Och vad händer om du bryter mot det? Bevattningsförbudet innebär att gräsmattor inte får vattnas och pooler inte får fyllas. Det är inte heller tillåtet att använda vattenspridare.

I Skinnskatteberg finns en samfällighet som tar vatten från Nedre Vättern till att bevattna med. De omfattas inte av förbudet.
– Det är inte tillåtet att vattna gräsmattor med dricksvatten
– Det är inte tillåtet att använda vattenspridare
– Det är inte tillåtet att fylla pooler

För mer information och uppdateringar kring förbudet finns på:
https://www.skinnskatteberg.se/infrastruktur/bevattningsforbud/