Bevattningsförbud i Skinnskattebergs kommun

Bevattningsförbud i Skinnskattebergs kommun

Bevattningsförbudet gäller hela Skinnskattebergs kommun. Förbudet gäller tills vidare.

På grund av ett mycket stort vattenuttag just nu är förbrukningen högre än vår produktionstakt. Reservoaren hinner heller inte fyllas på. Därför har ett bevattningsförbud utfärdats som gäller från fredag 9 juni och tills vidare.

Vad innebär detta för mig?

Bevattningsförbudet innebär att dricksvatten endast får användas till mat, dryck och personlig hygien.

Det kommunala dricksvattnet ska alltså INTE användas till exempelvis att tvätta bilen, bevattning med vattenspridare/slang/sprinklersystem eller till att fylla bassänger och pooler.

Bevattningsförbudet gäller de som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Har du egen brunn uppmanas du till att vara sparsam med vattenförbrukningen.

Om du bryter mot bevattningsförbudet kan din kommun stänga av vattnet med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster. Din kommun ska meddela dig innan, och du ska få möjligheten att sluta bevattningen inom skälig tid. Fortsätter du trots det att slösa med vattnet kommer det att stängas av.

Spara vatten i hushållet

 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Kyl vatten i kylskåpet så slipper du låta kranen rinna för att få vattnet kallt.
 • Laga onödiga läckor och droppande kranar.

Tips för trädgården

 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Använd täckodling för att minska vattenavdunstningen i marken.
 • Undvik att plantera under vår och sommar. Gör det hellre på hösten i den mån det funkar.

Uppdatering 2023-06-13:

Undantag för förbudet:

 • Kommunens fritidsanläggningar (gräsmattor)
 • Kommunens blomsterarrangemang
 • Tallarna i Riddarhyttan

Kommunen ser över möjligheten till alternativ bevattning (sjövatten) av dessa undantag.