Bokstart i Skinnskattebergs kommun

Bokstart i Skinnskattebergs kommun
Kulturrådet har regeringens uppdrag att främja läsning och stimulera små barns språkutveckling. Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns närhet (0-3 år), med syfte att tidigt stimulera språkutvecklingen. Bokstart bygger på samverkan mellan folkbibliotek, barnhälsovård och förskola.
I samverkan med BVC möter biblioteket i Skinnskatteberg familjer med satsningen “Bokstart”. Satsningen har fått stöd av Kulturrådet och Regionbibliotek Västmanland. Projektet är en del av bibliotekets läsfrämjande arbete och gåvoboksplan, där barn 6 månader- åk 9 får ett antal gåvoböcker under sin uppväxt i Skinnskatteberg. Ytterligare ett steg i vårt arbete är de tio boktorn som nu har placerats runt om i Skinnskattebergs kommun; på biblioteket, BVC, familjecentralen Stacken, St Davidsgården, allaktivitetshuset Sture samt på förskolorna i Skinnskatteberg, Riddarhyttan, Färna och Nyhammar.
Kontakta oss gärna för ett besök då vi kan berätta mer. Gärna på en tisdag eller onsdag. Vid frågor om Bokstart i Skinnskatteberg och språknätverket “Förespråkarna”, hör gärna av dig.
Isabelle Bede,
tel: 0222- 51 56 65
mejl: isabelle.bede@skinnskatteberg.se
 
Karin Sandström,
tel: 0222- 51 56 92
mejl: karin.sandstrom@skinnskatteberg.se