Brand färna

Brand färna

Den södra av de tre förrådslängorna utmed Åsmansbovägen har brunnit ned och det har också brunnit i gaveln på den mittersta. Vi vill uppmana människor i området att inte förvara saker i förråden då alla längorna är avstängda och inga förråd uthyrda.