Brandfara Släntvägen

På Släntvägen 3B har det nyligen eldats på flera ställen i källaren.

Vi ber alla boende vara uppmärksamma på om det pågår anstiftan till brand.

Prata med varandra samt med egna barn och andras ungar om risker och konsekvenser för deras eget och andras liv.

Fastighetsavdelningen

/Titti de Verdier