Covid-19, besökrutin hos våra äldre!

Covid-19, besökrutin hos våra äldre!

Vi har nu arbetat fram en vägg av plexiglas som kan möjliggöra trygga och säkra besök utomhus för dig hos din närstående under rådande pandemi. Ni kan alltså nu träffas för en stund, prata och kanske ta en fika tillsammans. Du tar då med ditt eget fika. Vi ordnar med fika till din anhörige/närstående.

Vi följer regeringens och Folkhälsomyndighetens lagar, riktlinjer och rekommendationer för att förhindra smitta i våra boenden som bl.a innebär besöksförbud på äldreboenden, resor på mer än 1-2 timmar bör ej göras samt hålla avstånd på minst 2 m. Det är därför av största vikt att även du som kommer på besök gör detsamma.

Du tar eget ansvar i att hålla avstånd och får inte under några omständigheter gå över till din anhöriges/närståendes sida om väggen. Om du behöver hjälp med din anhörige var god kontakta/ring avdelning.

Antalet besökare per tillfälle max 2 personer. Plats kommer vara märkt med vart du ska sitta.

När ni är färdiga med besöket så påkallas personal se nummer nedan.

Besök bokas på: 0222-51 55 64 ti-to 8:00-15:00

Hemgården
Granen: 0222-51 55 35
Furan:    0222-51 55 36
Viljan:   0222-51 55 49

Klockarbergsgården
Avd:1    0222- 51 55 58
Avd:2    0222- 51 55 62
Avd:3    0222-51 55 18

Domherren 0222-51 56 75

Välkomna!
Vänliga hälsningar enhetschefer
Anna-Lena, Britt-Marie, Emma och Kristin