Delar av väg 250 och KURJ-banan avstäng

Delar av väg 250 och KURJ-banan avstäng

Delar av väg 250 och KURJ-banan, i höjd med Bäcktorp, har fått stora skador pga höga vattenmängder.

Vägen och banan är avstängda åt båda riktningarna. Vi vet i dagsläget inte hur länge vägen och banan blir avstängda.

Vänligen välj andra vägar.