Digital informationsträff angående Afrikansk svinpest

Digital informationsträff angående Afrikansk svinpest
Jordbruksverket bjuder in till ett digitalt informationsmöte kopplat till afrikanske svinpest och de nya zonerna och restriktionerna. På mötet finns det också möjlighet att ställa frågor kring detta.
Onsdagen den 6 december klockan 18:00 – 19:30