Distansundervisning för elever på Klockarbergsskolans högstadium

Distansundervisning för elever på  Klockarbergsskolans högstadium

Sektorn Barn och Utbildning påbörjar distansundervisning för Klockarbergsskolans högstadium fr.o.m. måndag den 18/1 – 2021 till och med fredag den 29/1 – 2021.

Skinnskattebergs kommun har i samråd med smittskyddsläkare på Region Västmanlands rekommendationer beslutat att införa distansundervisning för samtliga klasser på Klockarbergsskolans högstadium.

Genom denna åtgärd kommer vi att kunna dra ned på antalet elever och lärare på Klockarbergsskolan och motverka trängsel och därmed temporärt minimera spridningen av coronaviruset på Klockarbergsskolan och i samhället överlag.

Rektorn på Klockarbergsskolan kommer via Infomentor att gå ut med information om distansundervisningens upplägg och innehåll.

Vid frågor kontakta:
Asko Klemola
Sektorchef barn och utbildning
0222-51 56 68