Eldning avrådes!

Eldning avrådes!

Just nu är det stor risk för gräs- och skogsbränder. Det varma vädret medför att fjolårsgräset snabbt torkar ut och när solen ligger på kan det räcka med en gnista för att elden ska ta sig. Räddningstjänsten Skinnskatteberg avråder från eldning i skog och mark. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag.

På grund av den stora risken för gräs- och skogsbränder uppmanar Räddningstjänsten Skinnskatteberg att du:

  • inte eldar, utan istället kör ris och trädgårdsavfall till återvinningen.
  • använder särskilt iordningsställda grillplatser om du vill grilla i naturen.
Grillning på egen tomt i trädgårdsgrill omfattas inte av denna skrivelse.
All eldning sker på eget ansvar.
Om du bedömer att eldning kan genomföras på ett säkert
sätt ska du se till att släckutrustning, till exempel vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa, ska finnas i närheten. Håll koll på elden hela tiden när du eldar. Det är alltid du som ansvarar för säkerheten.
För mer information:
  • Följ brandriskprognosen via SMHI
  • Håll koll på brandrisken i skog och mark via appen BRANDRISK Ute