Uppdaterad: Eldningsförbud i hela länet

Uppdaterad: Eldningsförbud i hela länet

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i länets samtliga kommuner från och med den 11 maj 2023 klockan 17.00. (uppdaterad 2023-05-16)

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet gäller all eldning i skog och mark inom och utanför sammanhållen bebyggelse.

Förbudet gäller inte grillning och matlagning på iordningsställda platser utformade så att faran för brandspridning är låg.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsten.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Besked om när det eldningsförbudet inte längre gäller lämnas på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Mer information kring vad brandrisk och eldningsförbud innebär hittar du även Länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Generellt beslut om undantag från eldningsförbud i Västmanlands län

Länsstyrelsen beslutar om följande undantag från ovan nämnda beslut. Förbudet omfattar, efter samråd med räddningstjänsterna i länet, inte naturvårdsbränning eller hyggesbränning och skötselmetoder som innebär bränning som utförs enligt råd och anvisningar från bransch och myndigheter.

Motivering

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsten. Räddningstjänsterna i länet har tillstyrkt undantag i aktuellt fall.