EU-valet / EU vaalit

EU-valet / EU vaalit

Val till Europaparlamentet den 26 maj 2019


På valdagen den 26 maj röstar du i den vallokal som anges på
röstkortet eller i de upprättade lokalerna för röstmottagning.

 

Vallokaler valdagen den 26/5
Vallokalerna Skinnskattebergs norra (Hemgårdens samlingssal) och Skinnskatteberg södra
(S:t Davidsgården) hålls öppna kl. 08.00-21.00

Röstmottagning valdagen den 26/5
I Riddarhyttan (Allaktivitetshuset) och i Hed (Hedgården) hålls röstmottagningen öppen
kl. 10.00–16.00. Om du ska rösta här måste du ha med dig röstkortet.

Röstmottagning för förtidsröstning den 8/5-26/5
Vill du förtidsrösta gör du det i Kommunhuset, Skinnskatteberg, måndag-fredag kl. 08.00-16.00, lördagar-söndagar kl. 10.00 -12.00 samt valsöndagen kl. 08.00-21.00. Om du ska rösta här måste du ha med dig röstkortet.

Nytt röstkort
Om du behöver nytt röstkort, kontaktar du kommunkansliet.

Valskjuts
För dig som inte för egen hand eller med hjälp av anhörig eller annan person kan ta dig till
vallokal eller röstningsmottagning på valdagen, erbjuder kommunen s.k. valskjuts. Beställning tas emot av kommunkansliet senast den 24/5 kl. 15.00.

Ambulerande röstmottagare
Du som på grund av sjukdom, funktionshinder eller hög ålder inte själv kan ta dig till en vallokal eller ett röstmottagningsställe får om du begär det lämna dina röster i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, så kallade ambulerande röstmottagare. Om du behöver hjälp av de ambulerande röstmottagarna kontaktar du kommunkansliet på tel. 0222-515 640.

Valnämndens rösträkning s.k. onsdagsräkning

Räkning av förtidsröster enligt 12 kap. vallagen, äger rum i Stora sammanträdesrummet,

Kommunhuset, onsdagen den 29 maj med början kl. 09:00

Kontakt

Har du frågor kring valet och röstningen, vill beställa nytt röstkort, valskjuts eller kommunalt bud, är du välkommen att ringa till kommunkansliet tel. 0222-515 640. På valsöndagen den 26/5 når du det särskilt upprättade valkansliet kl. 08.00-21.00 på telefon 0222-515 519.

Kommunsekreterare tel. 0222-515 640, e-post val@skinnskatteberg.se

Valnämnden i Skinnskattebergs kommun genom

Ordförande Lars Andersson (S) tel. 070 581 32 13
e-post: lars.andersson@skinnskatteberg.se


26 toukokuuta 2019 järjestetään EU vaalit

Vaalipäivänä 26 toukokuuta äänestät äänestyskorttissa nimitetyssä paikassa tai äänestyksen vastaanottoon perustetuissa tiloissa.

Äänestyspaikat vaalipäivänä 26/5

Äänestyspaikat Skinnskatteberissä, Hemgårdenin Sali (Hemgårdens samlingssal) ja S:t David Gården pidetään auki klo 08:00-21:00

Ennakkoäänestys vaalipäivänä 26/5

Riddarhyttanissa (Allaktivitetshuset) ja Hedissä (Hedgården) on äänestyksen vastaanotto klo 10.00-16.00. Muista että sinulla on oltava mukanasi äänestyskortti.

Ennakkoäänestys 8/5 – 26/5

Ennakkoäänestyksen teet Skinnskattebergin kunnantalolla, maanantaista  perjantaihin klo 08:00 – 16:00, lauantaisin klo 10:00-12:00 ja vaalipäivän sunnuntaina klo 08:00 – 21.00. Muista että sinulla on oltava mukanasi äänestyskortti.

Uusi äänestyskortti

Jos tarvitset uuden äänestyskortin, ota yhteyttä kunnantoimistoon.

Vaalikyyti

Kunta tarjoaa vaalikyydin jos et omaisen, sukulaisen tai muun henkilön avulla pääse äänestyspaikalle tai äänestyksen vastaanotolle vaalipäivänä. Vaalikyydin tilaus tehdään viimeistään 24/5 klo 15:00 kunnantoimistosta.

Kunnalinen äänenkantaja

Jos itse et pysty sairauden, vamman tai korkean iän takia äänestämään äänestystiloissa voit saada kunnalisen äänenkantajan apua. Ota yhteyttä kunnantoimistoon jos tarvitset äänenkantajan apua.

Vaalilautakunnan äänien lasku, ns. keskiviikon laskenta

Ennakkoäänestyksen laskenta vaalilain 12. pykälän mukaisesti tapahtuu kunnantalossa (Stora sam-manträdesrummet), keskiviikkona 29/5 klo 09:00 alkaen.

Yhteys

Jos sinulla on kysyttävää vaalista, äänestämisestä, uuden äänestys-kortin tilauksesta, vaalikyydistä tai kunnalisesta äänenkantajasta voit soittaa kunnan toimistoon puh. 0222-51 56 40. Vaalisunnuntaina 26/5 saat yhteyden vaalitoimistoon klo 08:00-21:00, puh. 0222-51 56 19.

Kunnansihteeri Tarja Isomäki puh. 0222-51 56 40

tarja.isomaki@skinnskatteberg.se

Skinnskattebergin kunnan vaalilautakunta

Puheenjohtaja Lars Andersson (s) puh. 070 581 32 13  lars.andersson@pol.skinnskatteberg.se