Felskrivning i Novembernumret av 0222:an

Felskrivning i Novembernumret av 0222:an
I novembernumret av 0222:an förekom en felskrivning. I bladet står det att det skulle finnas en enkätundersökning och även en länk till samma enkät som skulle gå att genomföra via kommunens webbplats. Det beslutades i ett sent skede att denna undersökning inte skulle genomföras just för tillfället, men tyvärr blev texten kvar. Så för att förtydliga så finns det ingen pågående enkätundersökning vare sig i 0222:an eller på kommunens webbplats.
 
Vi ber om ursäkt för detta och återkommer så fort undersökningen blir aktuell.