Förändringarna i den nya tobakslagen, Lag 2018:2088

Förändringarna i den nya tobakslagen, Lag 2018:2088

Det krävs tillstånd för att sälja tobak
Från och med 1 juli 2019 måste de som vill sälja tobak ansöka om tillstånd hos kommunen. Du som redan har anmält tobaksförsäljning får fortsätta din försäljning, men måste senast den 31 oktober 2019 ansöka om tillstånd. Ansökningsblanketter kommer att finnas på kommunens hemsida. När du ansöker ska du även lämna in ett egenkontrollprogram. Kommunen kommer att ta ut en avgift för att ansöka om tillstånd. Kravet på tillstånd gäller endast tobak. För att sälja e-cigaretter och påfyllnings-behållare räcker det fortfarande med att göra en anmälan till kommunen.

Kommunens behandling av ansökan
Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Rökfria utemiljöer
I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Om du har frågor om de nya reglerna kontaktar du din kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen telefon: 0222-51 55 00