Föreläsning om PDV för anställda

Föreläsning om PDV för anställda

Idag deltog ca145 personer från kommunen i en betydelsefull föreläsning om PDV (pågående dödligt våld). Vi fick oss en viktig inblick i hanteringen med den kompetenta föreläsaren Lena Ljungdahl.

Det var en intensiv session där vi fick ökad förståelse för strategier och åtgärder som kan vidtas vid situationer som involverar pågående dödligt våld. Lena delade med sig av värdefull insikt och expertis för att hjälpa oss att bättre förbereda oss och reagera effektivt i dessa situationer.

Ett stort tack till sektor samhällsskydd och beredskap, för att ha arrangerat denna viktiga föreläsning och för att ge oss verktyg för att stärka vår förmåga att hantera potentiella hot.  Låt oss gemensamt arbeta mot att skapa trygghet och säkerhet i vårt samhälle.