Förlängda regionala rekommendationerna om covid-19 till 2 maj.

Förlängda regionala rekommendationerna om covid-19 till 2 maj.
På grund av ökad smittspridning förlängs de regionala rekommendationerna om covid-19 till 2 maj.
– Trots ökat antal vaccinerade är vi långt ifrån igenom pandemin. Rekommendationerna är ett av våra viktigaste redskap för att bromsa smittspridningen och därför av allta största vikt att de följs, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Region Västmanland.
Läs om rekommendationerna som förlängs på 1177.se: https://www.1177.se/Vastmanland/rekommendationer