Förskolan i Skinnskatteberg – Grön flagg certifierade

Förskolan i Skinnskatteberg – Grön flagg certifierade

Förskolan i Skinnskatteberg (alla 5) blivit grön flagg certifierade. Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Det är ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling i undervisningen och i den dagliga verksamheten. Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att en hållbar framtid börjar nu! Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools. Nu är det vår tur att hissa flaggan! Under året har vi arbetat med att ha ”snälla händer mot varandra, mot våra saker och mot vår planet.