Förstärkt övervakning med anledning av det afrikanska svinpestutbrottet

Förstärkt övervakning med anledning av det afrikanska svinpestutbrottet
På grund av älgjakt var det ingen sökning av det smittskyddade området under helgen och därmed har inga nya prover inkommit till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.
Jägare i kommuner som gränsar till den smittade zonen i Fagersta kan bidra i övervakningen av afrikansk svinpest genom att skicka in prover från de vildsvin som skjuts. Ett av syftena kring detta är att bekräfta att utbrottet är avgränsat till Fagersta.
Läs mer på SVA’s hemsida som du hittar via denna länk