Fyverkerier i Skinnskattebergs kommun

Fyverkerier i Skinnskattebergs kommun

I Skinnskattebergs kommuns lokala ordningsföreskrifter finns inget förbud mot fyrverkerier, vilket innebär att dessa får avfyras när som helst. Sedan 2019 krävs tillstånd för raketer på pinne, däremot krävs inget tillstånd för raketlådor.

Om du tänker avfyra fyverkerier, tänk på att:

  • Att göra detta mellan kl. 23.00-01.00 för att visa hänsyn till människor och djur.
  • Att man är nykter och 18 år
  • Hålla säkerhetsavstånd till byggnader och åskådare
  • Inte langa till barn och unga
  • Att alltid städa efter sig

Vid frågor angående tillstånd besök Polisens hemsida! 

Ta det försiktigt!