Gällande besök inom äldreomsorgen

Gällande besök inom äldreomsorgen
Besöksförbudet inom äldreomsorgen upphör den 1 oktober.
Den 15 september meddelade regeringen att det nationella besöksförbudet på särskilda boendeformer för äldre upphör den 1 oktober.
 
Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer att ta fram rekommendationer som stöd för besöken. När dessa kommit kommer Skinnskattebergs kommun att gå ut med mer information gällande våra nya besöksrutiner.
 
Det är fortsatt viktigt att du som besökare tar ett stort eget ansvar för att hjälpa till att förhindra smittspridning på våra boenden. De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten ska följas och du ska inte besöka våra boenden om du känner dig det minsta sjuk. Vi ber dig att respektera de beslut som har fattats och att lyssna till personalens råd. Det är fortsatt allas vårt ansvar att förhindra smittspridningen.