Gallring längst strandpromenaden

Gallring längst strandpromenaden
Som ett led att göra kommunen säkrare och tryggare kommer röjning av sly, gallring av träd samt stamkvistning längs Strandpromenaden att genomföras.
Detta är ett nystartat projekt där vi tillsammans inom förvaltningarna skall göra Strandpromenaden fin. Verksamheterna som samarbetar är integration och arbetsmarknad (IAB), gemensam service (GS) och Kultur och Fritid tillsammans med Naturskyddsföreningen.
Röjning och gallring kommer påbörjas nu under november månad och utifrån detta ber vi om förståelse av er som promenerar längs stråket.