Nationaldagstal från Kommunchefen

Nationaldagstal från Kommunchefen

Grattis på nationaldagen.

Äntligen är det nationaldag, och vi kan, trots den annorlunda tid vi lever i just nu, fira att Sverige är ett fritt och demokratiskt land. Att vi som medborgare har förmånen att få vara en del av detta känner jag tacksamhet över.

Att vi har nationaldag just 6 juni kommer sig av att det var denna dag år 1523 som Gustav Vasa valdes till kung av Sverige.

Men, 6 juni handlar inte endast om historia och traditioner, än viktigare tror jag det är att det också är ett firande av Sverige så som det är idag. Vi firar våra rättigheter, vår frihet och vår demokrati som gör Sverige till ett gott och tryggt land att växa upp i.

Vi lever i dag i en helt annan värld än den våra förfäder la grunden för, vi lever i ett flerkulturellt samhälle, och vi måste ta tillvara och bygga för en gemensam framtid, där vi har förståelse för olika bakgrunder så att vi tillsammans kan dela och skapa nya band.

Den som växer upp i Sverige är lyckligt lottad, här lever vi i ett samhälle som baseras på frihet, sammanhållning, respekt och tolerans. Här blir varje individ värdesatt som individ, och här har vi rätt att säga, tänka och tro på det vi själva vill.

Nationaldagen är först och främst en dag för glädje och firande, men den kan även användas till eftertänksamhet. Vi har lyckan att bo i ett fridsamt hörn av världen, men den tid vi lever i är orolig internationellt sätt.

Terrorn kommer närmre, vi skall vara uppmärksamma men inte känna rädsla. Vi skall bemöta detta med öppenhet och tillit. En del tror att lösningen är att landet skall vända inåt, stänga världen ute, men att stänga gränser och bygga murar löser inte problem, det har åtminstone historien lärt oss.

Det finns ingen motsättning över att vara stolt och glad över det svenska, samtidigt som vi stöttar upp om samarbete över gränserna.

I dag firar vi våra värderingar

  • Frihet
  • Demokrati
  • Tillit

Detta är värden som vi måste vårda.

Firandet av värderingarna på nationaldagen är en symbolisk markering och en aktiv handling.

Vi har inte bara ett ansvar att visa våra värderingar, vi har också en förväntan att vi som lever i Sverige också följer våra värderingar. Att ha skydd av den svenska grundlagen ger också landet rätt att ställa krav om att följa lagar och regler och leva våra värderingar, det är det som kallas gemenskap.

Vi skall inte ta vår demokrati som en självklarhet, vi skall försvara den, använda våra rösträtter, grundlagen skall inte bara firas, den skall också användas.

Vi svenskar skattar oss som lyckliga, det tror jag beror på att vi är trygga med oss själva, trygga med våra värderingar och att vi har förmågan att gripa de möjligheter som följer med att vara en del av en öppen värld. Så har det varit och så bör det också vara i framtiden.

Ett stort nationaldags grattis till alla Skinnskattebergs invånare

Marie Tollefsen Markström
Kommunchef