Höstlövet- ny skulptur på strandpromenaden

Nu finns en ny skulptur längst med strandpromenaden. ”Höstlövet” som den heter är gjord av konstnären Ann Ahlbom Sundqvist på uppdrag av Skinnskattebergs kommun 2022.

Så här beskriver Ann själv sina skulpturer:
“I mina skulpturer vill jag lyfta fram de små organismerna som är viktiga för vår fortlevnad såsom blad, embryon och mikroorganismer. Klyvöppningar i bladen är mikroskopiskt små porer som finns på växters blad. Ur den luft som kommer in genom dessa porer utvinns koldioxid som används vid fotosyntes och används vid cellandning. På detta sätt bidrar dessa små organismerna till balans mellan olika element på jorden och motverkar det klimathot som utgör en dyster skugga över mänsklighetens framtid. Dessa organismer bär med sig grunden till nya livsformer och frön av hopp om att vända ett mörker till ljus.

Miljön och naturen kring Nedre Vättern i Skinnskatteberg är grönskande vacker och utsikten mot sjön är magisk! Trädens löv är i början grönt spirande och sensommarens stolta höstlöv med dess mönster åldras och ändrar färg som en hyllning av årstidernas växling och naturens förmåga att kunna återvinna sig själv.”

Här finns mer information om konstnären och vad hon har gjort