Information från Kollektivtrafikförvaltningen

Information från Kollektivtrafikförvaltningen

Vägarbete påverkar linje 500

Från och med den 27 april till och med den 12 maj kommer det att
vara begränsad framkomlighet på väg 68 mellan Kärrbo och Oti, på
grund av asfaltering.

Hållplatserna Sundet, Darsbo V, Darsbo Ö, Björkviken, Orrudden,
Dagarn, Morbyn och Mortorp på linje 500 stängs av tillfälligt i båda
riktningarna när asfaltering sker vid hållplatserna.

Detta gäller endast
måndag-torsdag under denna period. Fredag-söndag trafikeras hållplatserna som vanligt.
Förseningar kan uppstå på linje 500.

När arbetet är slutfört trafikeras ordinarie hållplatser igen, vilket kan bli tidigare eller
senare än beräknat.

Sommarlovsbiljett 2022

Sommarlovsbiljetten är giltig 1 juni – 31 augusti. Biljetten gäller för barn
och ungdomar 7 – 19 år. Priset är 500 kr och biljetten gäller på alla VL:s
bussar, men inte i tågtrafiken.

Säljperiod: 16 maj – 14 augusti
Reseperiod: 1 juni – 31 augusti

Sommarlovsbiljetten laddas på gröna resekort och kan köpas hos VL:s
fullvärdiga ombud, på VL:s kundcenter och via Mina sidor på vl.se.
Om sommarlovsbiljetten laddats på ett gult skolkort ska resenären få åka med,
men hänvisas till VL:s kundcenter för att flytta biljetten till ett grönt resekort.
Kunden får betala 30 kr för det gröna kortet vid byte.

Håll dig uppdaterad med mer information