Information från Socialtjänsten

Information från Socialtjänsten

Det pågår en påverkanskampanj mot Sverige där konton sprider desinformation om att svenska socialtjänsten och myndigheter kidnappar barn. Falska filmer om hur muslimska barn i Sverige kidnappas av sociala myndigheter sprids nu på nätet. Enligt myndigheten för psykologiskt försvar handlar det om en organiserad påverkanskampanj. Du kan läsa mer om hur socialtjänsten arbetar på socialstyrelsens hemsida. Där finns faktainformation på olika hemspråk.