Information från Telia, moderniserar nätet i Skinnskatteberg

Basen för en fortsatt digitalisering är att det finns en infrastruktur som möjliggör en snabb, robust och säker uppkoppling. Telia genomför därför en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. Genom att tidigt informera om planerade förändringar i våra nät vill vi underlätta för kommuner, regioner, operatörer, hushåll och företag att hitta nya moderna lösningar. I bifogat dokument finns en lista med kommuner och områden där kopparnätet stängs 2022-03-31.

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker bland annat via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst. Den operatörsneutrala kundtjänsten, Telekomguiden, har följande kontaktuppgifter: Telefon: 010 -130 79 00, Mejl: info@telekomguiden.se, Hemsida: www.telekomguiden.se

Telia har särskilda erbjudanden för de kunder som berörs av förändringen. Vi använder särskilda lösningar för att kunna erbjuda bra bredband och telefoni även på platser där vanlig mobiltelefoni fungerar mindre bra. På www.telia.se/framtidensnat  finns mer information om Telias ersättningserbjudanden. Vid frågor från slutkunder får ni gärna hänvisa dem till Telias särskilda kundtjänster:  Konsument: 020-34 12 40  Företag: 020-30 50 50

I det fall ett hushåll eller företag  bedömer att ingen leverantör på marknaden kan leverera telefoni eller Internet till dess bostad/verksamhetsställe kan man vända sig till PTS för att ansöka om stöd. Läs mer på :https://www.pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-ge-hushall-och-foretag-tillgang-till-grundlaggande-internetuppkoppling-och-telefoni/

Eventuella frågor kring trygghetslarm riktas till Telia Accesscenter på e-post access-center@teliasonera.com  Vid frågor från media får ni gärna hänvisa dem till Telias presstjänst: 0771-77 58 30

Ni är självklart välkomna att kontakta undertecknad. För kännedom har även de regionala bredbandssamordnarna informerats om förändringarna.

Med vänlig hälsning
Robert Liljeström, Chef samhällskontakter Telia Sverige

Klicka här för att läsa mer om kommuners nedstägning av kopparnätet!
Detta är informaton direkt från Telia Sverige.