Information om bränning, Skommarmossen 16 maj och Stora Flyten 22 maj

Information om bränning, Skommarmossen 16 maj och Stora Flyten 22 maj

Information kring naturvårdsbränning i Skommarmossen 16 maj, Skinnskattebergs kommun och bränningen vid Stora Flyten 22 maj, Surahammars kommun.  

SKOMMARMOSSEN 16 MAJ:  
Efter Naturvårdsbränningen vid Skommarmossen den 16 maj har personal har bevakning på området, bevakningen kommer avslutas idag 23 maj.  

Se inslaget från Västmanlands television som besökte bränningsarbetet: Inslag från Bränningsarbete vid Skommarmossen 16 maj.

STORA FLYTEN 22 MAJ:  
Efter Naturvårdsbränningen igår 22 maj kommer personal vara på plats och bevaka området i cirka en vecka. Vid frågor kontakta bränningsledare David Isaksson på 070-450 26 31. 

För mer information se: Information om naturvårdsbränning vid Stora Flyten
 

Naturvårdsbränningar är noga planerade och sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel en sjö, dels har skapade gränser i form av brandgator. Detta för att säkerställa att branden inte sprider sig. Släckningsutrustning finns på plats redan innan naturvårdsbränningen startar. Särskilt utbildad personal bevakar området under bränningsarbetet och tiden efter tills branden slocknat helt så att inga oönskade bränder blossar upp. Bränningarna sker genom markbrand med låg intensitet och styrs så att närboende ska få så lite problem som möjligt. Den som är i området kan dock känna av brandrök. Under själva bränningen kan rökutvecklingen vara kraftig men röken stiger ofta snabbt. Räddningstjänst hålls informerade om bränningsplanerna. 

Bränningarna är en del i det femåriga EU-projektet Life Taiga, där 13 andra Länsstyrelser medverkar. Sammanlagt ska länsstyrelserna genomföra runt 120 naturvårdsbränningar under projektperioden 2014–2019. Mer information om naturvårdsbränning och Life Taiga finns på www.lifetaiga.se