Information om kollektivtrafiken inom Skinnskattebergs kommun

Information om kollektivtrafiken inom Skinnskattebergs kommun

Tidigare gick information ut om att Linje 81 Skinnskatteberg – Riddarhyttan – Skinnskatteberg är uppsagd vilket inte är fallet. Nedanstående information gäller för kollektivtrafiken inom Skinnskattebergs kommun.

  • Endast några få turer med Linje 81 (Skinnskatteberg – Riddarhyttan – Skinnskatteberg) ersätts med kompletteringstrafik(helgturer).

Detta innebär att trafiken kommer att fortsätta i stort sett som idag även efter årsskiftet.

  • Linje 56 (Färna – Skinnskatteberg)sägs upp och slutar gå vid årsskiftet.
  • 83 (Färna – Oti – Fagersta -Färna) sägs upp och slutar gå i augusti.

Fortsättningsvis kommer även anropsstyrd och kompletteringstrafik att fungera.