Information om vattenavstängning

Information om vattenavstängning

Under vecka 42, onsdag 20 oktober kl. 07:00-22:00
Adresser:

  • Släntvägen 1-3
  • Björkstigen
  • Sotvretsvägen 19-34
  • Solgården (Förskola)

Under denna dag kommer vattnet att stängas av under några timmar. Tappa upp vatten för ert behov under dagen och kom ihåg att ha era vattenkranar avstängda under tiden.

Kontakt för mer information:

Telefon: 070-651 45 87

Eller av personalen på plats