Information till kommunens hyresgäster angående bredband

Information till kommunens hyresgäster angående bredband

Fiberutbyggnaden går framåt och nu har några av kommunens hyresbostäder blivit påkopplade i IP ONLY’s fibernät. IP ONLY är leverantör av själva fibern, men de erbjuder ett öppet nät vilket betyder att du som kund kan välja leverantör av bredband från en mängd olika företag. Berörda hyresgäster kommer att få ett brev i postlådan med mer information om detta och det kommer även finnas representanter från IP ONLY på plats från söndagen den 22/11 till och med fredag 27/11.

OBS!      Vill man inte ha besök så placerar man en lapp på utsidan av sin dörr alt. väljer att inte öppna. Samtliga hos IP ONLY har vidtagit rekommenderade åtgärder kring COVID-19.

Tjänsten går självklart att även beställa över telefon eller mail. Nummer samt mailadress ser ni nedan!

Syftet med IP ONLY’s närvaro är enbart att förtydliga och underlätta era val som ni behöver göra vid konverteringen från de gamla till det nya nätet.

IP-ONLY´s personal kommer att legitimera sig vid besök.

Vill ni boka ett möte med en rådgivare eller har du några frågor?
Vänligen kontakta rådgivare på 076 034 51 45 alt. via mail till matilda.miller@ip-only.se