Informationsträffar om ersättning till andra företag gällande afrikansk svinpest

Informationsträffar om ersättning till andra företag gällande afrikansk svinpest
Jordbruksverket kan nu ersätta företag och verksamheter för ekonomiska förluster som uppstått på grund av restriktionerna i den svinpestsmittade zonen runt Fagersta.
Möjligheten till ersättning omfattar inte bara djurägare och växtodlare utan kan även gälla andra – under förutsättning att man är direkt drabbad av restriktionerna.
Varje ansökan kommer att bedömas individuellt. Den som anser sig vara direkt drabbad ska skicka in en ansökan.
Läs mer om möjligheten till ersättning på Jordbruksverkets webbplats: https://jordbruksverket.se/…/ersattning-till-andra…
Jordbruksverket bjuder även in till informationsträffar om denna ekonomisk ersättning till företag och verksamheter som har drabbats av kostnader och förluster på grund av restriktionerna i samband med svinpesten.
Informationen vänder sig alltså till dig som inte är djurägare eller växtodlare.
På mötena informeras det om vilka som kan få ersättning och hur det går till. Du får också möjlighet att ställa frågor. Jordbruksverket anordnar mötena tillsammans med representanter från Fagersta och Sala kommun.

Mötet i Fagersta

Datum: Tisdag den 24 oktober
Tid: 18.00
Plats: Lindgården, Kyrkvägen 7
Ingen anmälan behövs.

Mötet i Sala

Datum: Onsdag den 25 oktober
Tid: 18.00
Plats: Idrottshallen i Västerfärnebo
Anmälan: naringsliv@sala.se