Inriktningsseminarie för verksamhetsplanering och budgetarbete

Inriktningsseminarie för verksamhetsplanering och budgetarbete

Igår samlades kommunstyrelsens ordförande, ledamöter från kommunstyrelsen samt kommunchefens ledningsgrupp för ett betydelsefullt inriktningsseminarie. Seminariet, som var inbäddat i kommunens styrmodell, var en möjlighet att fördjupa diskussionen kring den kommande verksamhetsplaneringen och budgetarbetet för Skinnskattebergs kommun.

Under seminariet diskuterades kommunens styrmodell och dess roll för att uppnå de fastställda målen. Deltagarna återkopplade även från ett tidigare kunskapsseminarium och varje verksamhet redogjorde för sin måluppfyllelse och ekonomiska läge enligt kommunfullmäktiges beslut om budget och verksamhetsplan.

Politiska överläggningar ägde rum för att prioritera och rikta in sig inför framtiden, särskilt med tanke på budgeten för år 2025, men även med blicken lyft mot 2026-2027. Dessutom diskuterades det kommande arbetet med budgetberedningen.

Dagens inriktningsseminarie var en viktig milstolpe i Skinnskattebergs kommunala ledning och styrning, där deltagarna aktivt bidrog till att forma kommunens framtid genom en välgrundad och strategisk process.