Invigning av Klockarbergsskolans Lekotek!

Invigning av Klockarbergsskolans Lekotek!
Idag invigdes Klockarbergsskolans Lekotek!
 
Lekotekets grund är för att flera elever på lågstadiet kände sig otrygga på skolgården/rasterna, detta utifrån en trivselenkät som gjordes hösten 2018. Ett Lekoteket är en bod fylld med leksaker som eleverna kan låna under rasterna. Klockarbergsskolan arbetade då fram en handlingsplan med åtgärder. ”Kul på rasten” startade. Personalledda lekar där elever involveras i dels planering men också utförande. Resultatet av samma enkät under våren 2019 hade blivit avsevärt mycket bättre. Skolans incidentrapporter (inriktning lågstadiet) hade minskat radikalt när det kom till incidenter på rasterna.
 
Lekoteket invigdes där elever fick testa på olika lekar och fika tillsammans.