Julbelysning gamla vattentornet

Julbelysning gamla vattentornet

I år kommer vi tyvärr inte kunna sätta upp granen på gamla vattentornet. Detta på grund av säkerhetsskäl, tornet är inte i drift och trapphuset är inte säkrat.

Hälsningar,
Teknik och service