Kalkning av Haraldssjön och Kärrgeten

Kalkning av Haraldssjön och Kärrgeten

Sjöar och vattendrag har påverkats av försurning genom luftnedfall av svavelämnen samt markanvändning. För att motverka effekterna av försurningen på vattenmiljön, kalkas många sjöar och vattendrag.
Kalkning innebär att att man strör kalk över en försurad sjö för att återställa dess pH-värde. Detta görs kontinuerligt för att upprätthålla pH-värdet i vattnet.

I morgon tisdagen den 3:e oktober 2023 är det dags för kalkning av Haraldssjön och Kärrgeten och detta kommer genomföras med båt.