Kom ihåg att nominera någon till Valde priset

Kom ihåg att nominera någon till Valde priset
Syftet med Valde-priset är att uppmärksamma och hedra personer som genom oegennyttigt, ideellt och långvarigt arbete gjort en samhällsinsats som gagnat kommunen och Skinnskattebergsbygden.
Du kan nominera dig själv, någon/några person/er och nominering tillsammans med
motivering skall vara inlämnad senast den 1 november 2023. Priset på 5 000 kr delas ut i samband med kommunfullmäktige i december.
Maila din nominering till:
maria.sydholm@skinnskatteberg.se
Eller skicka till:
Skinnskattebergs kommun
Att: Maria Sydholm
Box 101
739 22 Skinnskatteberg