Kommunens nya Kulturplan – var med och påverka

Ny Kulturplan

Den kulturplan som Skinnskattebergs kommun har nu sträcker sig fram till 2022. Efter det behöver vi en ny plan som tydligt visar hur vi vill arbeta med och för kulturen i just vår kommun. Den nya kulturplanen ska gälla under åren 2023-2026 och brett inkludera alla delar av kulturlivet. Under 2022 kommer sektor Kultur och Fritid från kommunen att arbeta med att ta fram underlag till och skriva den nya kulturplanen. För att få veta vad kommunens innevånare tänker om kultur vänder vi oss till föreningsliv, kulturliv, folkvalda, tjänstepersoner, civilsamhället samt barn och unga.

Vill du också vara med och påverka?! 

Dina åsikter samlas in tillsammans med de tankar och förslag vi får från övriga dialoger och inspel. Alla konstruktiva förslag mottages tacksamt och blir en del av arbetet framåt!

Under perioden 5 – 31 maj kommer det också finnas möjlighet att lämna skriftliga förslag på Skinnskattebergs bibliotek och på Allaktivitetshuset Sture. På dessa platser finns för ändamålet brevlådor där alla svar samlas in.

Om du har frågor eller hellre pratar direkt med någon om dina förslag är du välkommen att kontakta:

Birgitta Lövestedt, Kultur- och fritidschef
birgitta.lovestedt@skinnskatteberg.se, 0222-51 57 05 eller

Veronica Dahlberg, Handläggare Kultur och fritid
veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se, 0222-51 56 57