Kommunfullmäktige 14 december är inställt!

Kommunfullmäktige 14 december är inställt!

Kommunfullmäktige idag den 14 december är inställt och är framflyttad till 21 december 18:00.