Upphandling konstverk till Riddarhyttan

Upphandling konstverk till Riddarhyttan

Skinnskattebergs kommun direktupphandlar ett färdigt konstverk för fast installation på allmän plats i Riddarhyttan. Konstverket ska bidra till att skapa en plats och identitet för Riddarhyttan. Således ska konstverket i någon bemärkelse knyta an till och vara relevant för Riddarhyttan som plats. Uppdraget omfattar leverans och installation av ett konstverk. Det handlar om en så kallad totalentreprenad där konstnären ska leverera och på platsen installera konstverk, inklusive markanlägga verket, om så krävs med gjuten platta. Budget för hela uppdraget är 100 000 kr exklusive eventuell moms.

Anbudet ska vara inlämnad senast 2023-03-24 kl.23:59. Sista dag att ställa frågor är 2023-03-20 och svar meddelas senast 2023-03-22. Intresserade är välkomna att kontakta upphandling@skinnskatteberg.se för att ta del av upphandlingsdokumentet för mer info.

Jennimari Merisola
Upphandlare
Tel 0222-51 55 48
mobil 070 20 55 172