Korrektion – datum för vattenavstängning Övre Källfallet

Ett felaktigt datum i utskicket om vattenavstängningen som ska äga rum i Övre Källfallet denna vecka, har noterats och har nu korrigerats.
Datumet som är riktigt är den 21/9 nu på torsdag.
Tiden för arbetet är densamma!