Kortare störningar på vattentillgång i Riddarhyttan

Kortare störningar på vattentillgång i Riddarhyttan

Vatten och avlopp arbetar just nu i Riddarhyttan med ledningsunderhåll, byte av rör samt ventiler. Detta kommer medföra kortare störningar gällande vattentillgång (0-2tim) under vecka 18.

Vid frågor:
Tony Svensson
Tf. VA-chef
0222-51 56 44