Kunskapsseminariet 2023

Kunskapsseminariet 2023

Onsdagen den 29:e november gick årets kunskapsseminarium av stapeln.

Kommunchefen och förvaltningen tar årligen fram ett omfattande kunskapsunderlag som inkluderar en extern trend- och omvärldsanalys samt en nulägesbeskrivning av kommunens verksamheter. Dessa utgör grunden för kommunens kommande budgetarbete mot budget 2025.

Vid seminariet presenterade och diskuterade kommunchefen och ledningsgruppen materialet med representanter från de olika politiska partierna. Målet med seminariet var att skapa en gemensam förståelse och öka transparensen för politiker och förvaltning.

Avslutningsvis vill kommunchefen och ledningsgruppen rikta ett stort tack till alla närvarande för en givande och konstruktiv dag. Den öppna dialogen och engagemanget från politiker och förvaltning är av stor betydelse för att gemensamt forma kommunens framtid.